Blindr
sk cz en

D.M.

Man, 25
About me
Pútnik kráčajúci za hudbou svojho srdca.
Looking for
Múzu pre nové básne, severku pre môj smer, aby som viac nebol stratený...
Characteristics
Height: 168
Weight: 58
Hair style/color: Hnedé alebo špinavý blond? Každopádne krátke.
Eye color: Zelená